14.10.10

CARLES VEGA i CASTELLVÍ (ERC)

Director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.