4.10.06Salvador Bordes Balcells.

Candidat núm. 10 de CiU.

Nascut a Montoliu de Segarra el dia 7 de desembre de l’any 1949.
Un cop acabats els estudis, inicia l’activitat laboral en l’explotació agrícola familiar.
Actualment està casat i té un fill.

Cervera:
Paer en Cap de la ciutat de Cervera des de l’any 1999, reelegit l’any 2003.
Membre de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat des de 2003.
President del Patronat del Centre Municipal de Cultura de Cervera.
President del Patronat del Museu Duran i Sanpere de Cervera.
Vicepresident del Patronat de la UNED de Cervera, del qual ja era membre des de 1991 com a representant de la Diputació de Lleida.
Secretari del Patronat de la Universitat de Cervera i President de la Comissió de la mateixa.
Des dels setze anys ha estat lligat a la vida esportiva de la ciutat, especialment al club de futbol; primer com a jugador i posteriorment i fins al dia d’avui com a membre de la Junta Directiva.

Diputació de Lleida:
Vicepresident Segon de la Diputació de Lleida des de febrer de 2004.
President de la Comissió de Serveis Tècnics des de febrer de 2004.
Vicepresident Quart de la Diputació de Lleida de 1995 a 2003.
President de la Comissió d’Infraestructures de 1995 a 2003.
President de la Comissió de Vies i Obres de 1991 a 1995.
Diputat Provincial de la Diputació de Lleida des de l’any 1989.

Consell Comarcal de la Segarra:
Vicepresident del Consell Comarcal de 1991 al 2003 i des de febrer de 2004.
Conseller del Consell Comarcal de la Segarra des de la seva creació (1987)
President del Consell Comarcal des de juliol de 2003 a febrer de 2004.
Membre del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida en representació del Consell Comarcal de la Segarra de 1995 a 1999.
President del Consorci de Residus de la Segarra de 1995 a 2003.

Montoliu de Segarra:
Alcalde de Montoliu de Segarra de l’any 1983 al 1999, reelegit a les eleccions de 1987, 1991 i 1995.

Convergència Democràtica de Catalunya:
President del Comitè Executiu Comarcal de la Segarra des de l’any 1992.
Militant de CDC des de 1983.
Responsable de Política Municipal de la Federació de Lleida de 1994 a 2000.