4.10.06Ismael Zapater Zapater.

Candidat núm. 2 del PPC

Nascut a Velilla de Cinca (Baix Cinca – Osca) el 22 de febrer de 1949.

El 1966 va concloure la carrera de Magisteri a Lleida.
El 1972 es va llicenciar en Filosofia i Lletres, secció de Geografia i Història per la Universitat de Zaragoza, obtenint la qualificació d’excel·lent amb la tesis “L’evolució demogràfica de la Ribera Baixa del Cinca”.
El 1976 va guanyar les oposicions al Cos de Catedràtics de Batxillerat, ocupant en els anys següents la direcció dels Instituts de Bellpuig i Agramunt.

Es catedràtic de Geografia i Història a l’Institut Màrius Torres de Lleida, del qual en va ser director del 1982 a 1985.
Professor de les Aules Universitàries de la Gent Gran. Universitat de Lleida.
Professor de la UNED de Cervera.
Director de la demarcació de Lleida de l’Associació de Catedràtics d’Ensenyament Secundari de Catalunya.
President de l’Associació Pedagògica “Terres de Ponent” de Lleida.
Director de la revista “Educare”.
Membre del grup de treball de geografia rural de la Universitat de Barcelona.
Autor de nombroses publicacions i articles en matèria de Geografia, Història, Història de l’Art i temàtica didàctica:
La Ribera del Cinca. Una comarca fronterera.
El Baix Cinca.
La mecanización de la agricultura en la Ribera Baja del Cinca.
Les relacions socioeconòmiqes entre la Ribera Baixa del Cinca i Catalunya.
L'evolució dels cultius al Baix Cinca: del policultiu de subsistència a la fructicultura de comercialització.
Ciències Socials (1978), per 8è d’EGB.
Geografia d’Aragó (1979).
Història del Món Contemporani (1981 i 1993), per COU.
Història de l’Art (2001 i 2005).

Membre del Comitè Executiu i responsable d’Educació del PPC a les terres de Lleida.