15.7.08

Mossèn Josep Garriga va ser l’impulsor de la construcció del Casal Parroquial, idea que va sorgir per la necessitat d’ampliar el Col·legi de l’Església que, portat per sacerdots, va iniciar la seva activitat el 24 d’octubre de 1958. Mossèn Josep Garriga, rector de Sant Guim des de feia quatre mesos, el 6 de desembre de 1959, juntament amb d’altres sacerdots de l’escola, visità el Sr. Bisbe per exposar-li la idea. Fruit d’aquesta visita el 6 de gener de 1960 s’exposa el projecte a la consideració del poble, el 17 de febrer el Bisbat compra els terrenys, el 18 de maig l’arquitecte envia els plànols i el 4 de juliol de 1960 comença la 1a etapa de les obres.

La fotografia superior de les caramelles de setmana santa de 1961 es correspon a l’espai de temps que va del 28 d’octubre de 1960, en el qual es va finalitzar la 1a etapa de les obres per quedar cobert el Casal, i el 24 de juliol de 1961, data en la qual es van reemprendre les obres donant lloc a la Inauguració del Casal Parroquial el 29 d’octubre de 1961.
Mossèn Josep Garriga al costat del Sr. Bisbe Vicente Enrique Tarancón el diumenge 29 d’octubre de 1961 dirigint-se a celebrar la missa participada celebrada pel Sr. Bisbe, abans de la Benedicció i Inauguració del Casal Parroquial de Sant Guim. Per la tarda es va celebrar el Sant Rosari amb exposició major del S.S. i consagració del llinatge humà al Sagrat Cor de Jesús.


Mossèn Josep Garriga al costat del Sr. Bisbe Vicente Enrique Tarancón el diumenge 29 d’octubre de 1961 en l’acte de Benedicció del Casal Parroquial. A la Benedicció i Inauguració van invitar a tots els fills de la Parròquia, i als comarcans i amics de Sant Guim que van ajudar amb la seva col·laboració.


Mossèn Josep Garriga en el seu parlament d’acció de gràcies al Sr. Bisbe i al poble el diumenge 29 d’octubre de 1961 en l’acte de Inauguració del Casal Parroquial. El Bisbe de la Diòcesis de Solsona, esta acompanyat pel Jutge de Pau, l’Alcalde i el metge de Sant Guim. Després d’aquest va haver-hi els parlaments d’estat de comptes i el del Sr. Bisbe. L’acte matinal va concloure amb un vi d’honor a la sala del Casal i sardanes per una acreditada cobla en el pati del Col·legi.

El programa de Benedicció i Inauguració del Casal Parroquial inclou una invitació, els actes de matí i tarda, i, conclou l’apartat “una mica d’història” relatiu al procés de construcció del Casal, amb la frase: “Tot és possible quan es fa amb fe i unió”.


Mossèn Josep Garriga al acabar la missa que va oficiar el diumenge 6 de juliol de 2008 a la sortida de l’Església de la Parròquia del Talladell (Tàrrega) per trobar-se amb el responsable de Tribuna Oberta.Mossèn Josep Garriga en l’entrevista que va tenir lloc a la sagristia de l’església del Talladell el diumenge 6 de juliol de 2008 durant la qual acceptà participar com a ponent del proper fòrum de Tribuna Oberta.


Mossèn Josep Garriga a la sortida de l’església del Talladell el diumenge 6 de juliol de 2008 havent ja finalitzat l’entrevista amb el responsable de Tribuna Oberta, també autor de les fotografies.